ประชุมคณะกรรมการตรวจให้คะแนนและตัดสินการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 14 ม.ค. 63 สำนักมาตรฐานฯ นำโดยท่าน อ.วุฒิพล ฉัตรกูล รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจให้คะแนนและตัดสินการพัฒนาเว็บไซต์ ตามโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา