สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผ.ศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักฯ ทีมผู้บริหาร และบุคลากร ได้ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ