แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|| 15 เม.ย. 63 || 8 downloads
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  || 10 เม.ย. 63 || 21 downloads