แผนการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|| 26 พ.ค. 63 || 3 downloads
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.44 MB || 3 เม.ย. 62 || 213 downloads