สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชมหาสารคาม

80  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด

อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

44000

โทรศัพท์  :  0 4372 2188-9 ต่อ 212 , 422

โทรศัพท์/โทรสาร  :  0 4372 2214

E-mail     :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.